Trzeba Marzyć Jonasz Kofta
Organizacje Pożytku Publicznego

Numer KRS 0000263459

Przekaż 1% swojego podatku na marzenia dzieci

Zbiórki niepubliczne

 

 

Zbiórki niepubliczne możemy przeprowadzać wspólnie na różne sposoby:


  • Zbiórki przeprowadzane w lokalach prywatnych, wśród grona osób znajomych np. w trakcie ślubów lub innych uroczystości, imprez w zamkniętym gronie i wśród współpracowników. Mogą to być również zbiórki koleżeńskie w lokalach urzędów publicznych odbywające się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu.


Tak zebrane pieniądze możecie wpłacić na rachunek bankowy Fundacji Trzeba Marzyć lub przekazać wolontariuszowi w gotówce. W tym drugim przypadku przygotujemy Umowę Darowizny i poprosimy o podpisanie przez darczyńcę.


  • Zbiórki wśród młodzieży szkolnej, w lokalach szkolnych, odbywających się na podstawie pozwolenia władz szkolnych.


Pieniądze zebrane w trakcie takiej zbiórki możecie nam przekazać jako gotówka i potwierdzić całą akcę Umową Darowizny, podpisaną przez władze szkolne: opiekuna klasy lub dyrektora .


  • Zbiórki przeprowadzane w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli zbiórki te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych.


Tak zebrane pieniądze nasz wolontariusz odpowiedzialny za loterię wpłaci do kasy lub na rachunek bankowy Fundacji Trzeba Marzyć.