Trzeba Marzyć Jonasz Kofta
Organizacje Pożytku Publicznego

Numer KRS 0000263459

Przekaż 1% swojego podatku na marzenia dzieci

Sprawozdania

Jak każda organizacja pożytku publicznego, jesteśmy zobowiązani do sporządzania i publikowania sprawozdań finansowych oraz merytorycznych dotyczących działalności w minionym roku.

 

Sprawozdanie takie po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji, przesyłane jest do Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

 

Ustawa nakłada na nas obowiązek publikacji sprawozdania, w specjalnie do tego celu przygotowanej bazie sprawozdań OPP. Jesteśmy zobowiązani zrobić to w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrachunkowego.

 

2019  

 Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2019

 Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2019

 

2018 

Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2018 

Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2018

 

2017

 Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2017

 Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2017

 

2016

 Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2016

 Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2016

 

2015

 Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2015

 Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2015

 

2014

 Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2014

 Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2014

 

2013

 Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2013

 Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2013

 

2012

Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2012

Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2012

 

2011

Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2011

Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2011

 

2010 

Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2010

Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2010

 

2009

Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2009

Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2009

 

2008

Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2008

Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2008

 

2007

Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2007

Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2007

 

2006

Sprawozdanie z działalności - Fundacja Trzeba Marzyć 2006

Sprawozdanie finansowe - Fundacja Trzeba Marzyć 2006