Trzeba Marzyć Jonasz Kofta
Organizacje Pożytku Publicznego

Numer KRS 0000263459

Przekaż 1% swojego podatku na marzenia dzieci

Pierwsze kroki

 

Przystąpienie do naszej organizacji jest odpowiedzialnym wyborem, ponieważ oprócz zaufania, którym darzymy się wzajemnie, największym zaufaniem obdarowują nas marzyciele, dla których jesteśmy tymi, którzy spełniają coś najważniejszego w życiu – marzenia.


PIERWSZE KROKI


Każdego, kto pragnie pomagać dzieciom, poprzez spełnianie marzeń dzieci, których życie jest zagrożone oraz realizować inne cele nasze Fundacji, witamy z otwartymi rękami, jednak jak w każdej instytucji, należy spełnić kilka formalnych warunków:

 

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w biurze Fundacji lub na stornie internetowej www.trzebamarzyc.org. W przypadku osoby niepełnoletniej, poniżej 18 roku życia, wymagana jest również zgoda rodziców
 • Przeczytać i zaakceptować materiały informacyjne Fundacji, a także regulamin
 • Przyjść na spotkanie wolontariuszy
 • Zaangażować się w działania Fundacji przez miesięczny okres próbny, w którym można utwierdzić się w przekonaniu, że ta forma działalności społecznej jest odpowiednia
 • Przejść szkolenie obowiązkowe dla każdego wolontariusza
 • Zapoznać się z podstawowymi zasadami BHP
 • Podpisać umowę porozumienie
 • Działać zgodnie z prawem oraz zasadami etyki
 • Rozliczać się zawsze rzetelnie ze swojej działalności zarówno formalnie jak i nieformalne
 • Bezwzględnie przestrzegać zasady poufności danych pozyskanych w procesie spełniania marzeń. Dotyczy to zarówno danych osobowych, jak również danych o stanie zdrowia dziecka
 • Aby utrzymać status „aktywnego” wolontariusza, każdy musi poświęcić na działalność woluntarystyczną Fundacji minimum 5 godzin w miesiącu


 

Oferujemy dwa podstawowe sposoby współpracy społecznej opartej na wolontariacie:


Pomoc zorganizowana – zapewniająca stabilne i systematyczne realizowanie celów statutowych.
Pomoc spontaniczna – nieregularna, ale zgodna z czasem, jaki można poświęcić, zapewniająca dodatkowe siły niezbędne przy organizacji większych wydarzeń, takich jak zbiórki, festyny, czy koncerty.

 


Pomoc zorganizowana to miedzy innymi:

 • Regularne uczestniczenie w spełnianiu marzeń, spotkania, pozyskiwanie sponsorów na konkretne marzenie, realizacja;
 • Bieżące uczestniczenie w cotygodniowych spotkaniach wolontariuszy;
 • Pomoc administracyjno-techniczna, przy organizacji biura, prac związanych z dokumentacją, wysyłaniem kartek urodzinowych do dzieci, a także podziękowań dla sponsorów i dyplomów dla marzycieli, drukowaniem dokumentów czy dyżurami w biurze Fundacji;
 • Pomoc pośrednia w postaci porad związanych z reprezentowaną specjalnością – medycznych, księgowych, prawnych, logistycznych.


Pomoc spontaniczna to działania takie jak:

 • Uczestnictwo i pomoc przy organizowaniu festynów, koncertów zbiórek publicznych, czy akcji pozyskania środków pieniężnych w centrach handlowych. W działaniach bezpośrednich oraz je poprzedzających.
 • Udział w pozyskiwaniu funduszy u donatorów, w firmach i poza nimi.
 • Pomoc przy projektach specjalnych, takich jak tworzenie strony internetowej, obsługa bazy danych, tworzenie filmu reklamowego, czy ulotek promocyjnych.