Trzeba Marzyć Jonasz Kofta
Organizacje Pożytku Publicznego

Numer KRS 0000263459

Przekaż 1% swojego podatku na marzenia dzieci

Osoby odpowiedzialne

 

Fundacja Trzeba Marzyć, jak każda organizacja działająca w sposób formalny, posiada prawnie ukonstytuowane organy, odpowiedzialne za kierunki rozwoju oraz bieżące działania.

Organami Fundacji są:

  • Zgromadzenie Fundatorów
  • Rada programowa
  • Zarząd

 

Zgromadzenie Fundatorów, jest głównym organem Fundacji, w skład której wchodzą fundatorzy, którzy pierwotnie ustanowili Fundację, a także Fundatorzy Honorowi, którzy uchwałą Zgromadzenia Fundatorów wchodzą w skład organu.

 

Rada Programowa posiada kompetencje kontrolne i nadzorcze nad bieżącą działalnością Fundacji. Jest organem gwarantujacym przejrzystość i transparentność działań podejmowanych przez Zarząd, poprzez zatwierdzanie sprawozdań z jego działalności.

 

Organem odpowiedzialnym za bieżące działania w imieniu Fundacji jest Zarząd ustanawiany przez Zgromadzenie Fundatorów.


 
Osoby odpowiedzialne za działania Fundacji to:

 

Rafał Dadej
tel: +48 602 208 429
e-mail: rafal.dadej@trzebamarzyc.org
 
Anna Kurrek
tel: + 48 667 351 470 
e-mail: anna.kurrek@trzebamarzyc.org
Marcelina Drucis
tel: + 48 503 097 381 
e-mail: marcelina.drucis@trzebamarzyc.org