Trzeba Marzyć Jonasz Kofta
Organizacje Pożytku Publicznego

Numer KRS 0000263459

Przekaż 1% swojego podatku na marzenia dzieci

Nasze wartości

...czyli co nam przyświeca

 

Zaczynaj wszystko, co możesz zrobić lub o czym marzysz.
Zuchwałość ma w sobie geniusz, siłę i czary.
Nie zwlekaj.

J.W. Goethe

 

Jesteśmy organizacją otwartą światopoglądowo, naszą najwyższą wartością jest niesienie pomocy w chorobie, tym najmłodszym, najbardziej potrzebującym członkom naszego społeczeństwa. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą instytucją lub organizacją, która łączy się z nami w misji niesienia pomocy dzieciom. Pragniemy tworzyć koalicję ukierunkowaną na jeden cel, koalicję firm, osób prywatnych, środowiska biznesowego czy samorządowego, a także innych organizacji pozarządowych, wierzących, że marzenia się spełniają.

 

Przejrzystość – Fundacja Trzeba Marzyć stosuje zasady przejrzystości finansowej oraz racjonalności i jawności podejmowanych decyzji.


Gospodarność
– Fundacja Trzeba Marzyć zarządza powierzonymi środkami w sposób najbardziej optymalny, a przedmioty rzeczowe, których nie jest w stanie przeznaczyć na cele statutowe, przekazuje organizacjom współpracującym, tak by maksymalnie wykorzystać potencjał sektora pozarządowego.


Oszczędność
– Fundacja Trzeba Marzyć we wszystkich swych działaniach dąży do jak najbardziej efektywnego gospodarowania powierzonymi środkami. Dzięki koalicji firm i donatorów, ich pomocy, darom rzeczowym i usługom ogranicza koszty działalności, by jak najwięcej środków przeznaczyć bezpośrednio na spełnianie marzeń.


Lojalność
– wolontariusze Fundacji Trzeba Marzyć, a także osoby współpracujące i partnerzy, rezygnują z działań, które mogłyby ich stawiać w konflikcie interesów z celami Fundacji Trzeba Marzyć.


Bezpieczeństwo
– wolontariusze Fundacji na każdym etapie działalności zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zarówno w swoim postępowaniu, jak i w postępowaniu z marzycielami oraz osobami im towarzyszącymi.


Poufność
– Fundacja Trzeba Marzyć, jako organizacja pozyskująca i przetwarzająca dane osobowe, jest zobowiązana do uzyskania zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych, przestrzegania zasad poufności, oraz zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa na każdym etapie i w każdym obszarze działalności. Fundacja posiada zarejestrowane w urzędzie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bazy danych wolontariuszy, marzycieli oraz donatorów, które są zarządzane i administrowane zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833). Każdy wolontariusz zobowiązany jest do zachowania poufności i podpisania zobowiązania o jej przestrzeganiu.