Trzeba Marzyć Jonasz Kofta
Organizacje Pożytku Publicznego

Numer KRS 0000263459

Przekaż 1% swojego podatku na marzenia dzieci

O Projekcie

 

Projekt miał pokazać, że Mistrzem jest każdy, kto ma odwagę, siłę i determinację, aby spełniać marzenia. Tytułowymi Mistrzami były dzieci, podopieczni Fundacji - mali, energiczni odkrywcy i wielcy marzyciele. Mistrzami byli również portretowani mentorzy, którzy od lat realizują własne marzenia i pomagają urzeczywistnić dążenia podopiecznych, a dzięki udziałowi w Projekcie, Mistrzem mógł być także każdy z nas.

 

Projekt Mistrzowie realizowany był we współpracy z grupą fotografów dokumentalistów Testigo. Efektem pracy artystów, a jednocześnie punktem kulminacyjnym naszych działań, była wystawa fotografii portretowej zorganizowana w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym.

 

Oprócz wartości artystycznej, fotografie Mistrzów stały się siłą napędową działania, zaszczepiając przekonanie o niepodważalnym znaczeniu każdej chwili życia. Fotografie powstałe podczas sesji zostały użyte do stworzenia kalendarza - charytatywnej cegiełki dla Fundacji Trzeba Marzyć.

 

Ponadto przez cały okres poprzedzający wystawę prowadzone były działania promujące ideę przyświecającą Projektowi Mistrzowie. Powstała strona internetowa z aktualnościami na temat Projektu, filmami, zdjęciami making of oraz fanpage. Strona internetowa umożliwiła także szersze poznanie historii Mistrzów, zarówno dzieci, jak i bohaterów portretów fotograficznych.