Trzeba Marzyć Jonasz Kofta
Organizacje Pożytku Publicznego

Numer KRS 0000263459

Przekaż 1% swojego podatku na marzenia dzieci

O Projekcie

 

Projekt ma pokazać, że Mistrzem jest każdy, kto ma odwagę, siłę i determinację, aby spełniać marzenia. Tytułowymi Mistrzami są dzieci, podopieczni Fundacji - mali, energiczni odkrywcy i wielcy marzyciele. Mistrzami są również portretowani mentorzy, którzy od lat realizują własne marzenia i pomagają urzeczywistnić dążenia podopiecznych, a dzięki udziałowi w Projekcie, Mistrzem może być także każdy z nas, więc spieszmy się spełniać marzenia.

 

Projekt Mistrzowie realizowany jest we współpracy z grupą fotografów dokumentalistów Testigo. Efektem pracy artystów, a jednocześnie punktem kulminacyjnym naszych działań, będzie wystawa fotografii portretowej zorganizowana w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym, przewidywana na wrzesień 2012 roku.

 

Oprócz wartości artystycznej, fotografie Mistrzów stają się siłą napędową działania, zaszczepiając przekonanie o niepodważalnym znaczeniu każdej chwili życia. Fotografie powstałe podczas sesji zostaną użyte do stworzenia kalendarza - charytatywnej cegiełki dla Fundacji Trzeba Marzyć.

 

Ponadto przez cały okres poprzedzający wystawę prowadzone będą działania promujące ideę przyświecającą Projektowi Mistrzowie. Powstanie strona internetowa z aktualnościami na temat Projektu, filmami, zdjęciami making of oraz fanpage. Strona internetowa umożliwi także szersze poznanie historii Mistrzów, zarówno dzieci, jak i bohaterów portretów fotograficznych.